Registreringsskjema for frivillige
Søknadsfristen utgikk den 7/7/2019, det er ikke mulig å melde seg på Country Music Festival Vinstra 2019